Obračun električne energije – obetajo se spremembe

V luči zelenega prehoda so na Agenciji za energijo lani junija predstavili nov sistem obračunavanja električne energije. Spremembe za obračun električne energije si obetamo že čez nekaj mesecev, in sicer 1. julija 2024. Kaj bo to pomenilo za višino stroška električne energije in zakaj je samooskrba sedaj še pomembnejša? Več o tem in baterijskih hranilnikih v nadaljevanju.

Trenutno poznamo tako imenovan eno- in dvotarifni sistem merjenja – nižja in višja tarifa. Višja tarifa je vsak delavnik med 6. in 22. uro, nižja pa vsak delavnik med 22. in 6. uro naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela proste dneve med 0.00 in 24.00.

Zaradi vse večje težnje k zelenemu prehodu in spodbujanja porabnikov k učinkovitejšemu odjemu električne energije, je potrebna prenova obračuna omrežnine. Porabniki bodo s tem postali aktivni odjemalci, saj bodo spodbujeni k prilagajanju odjema in vplivanju na trenutne ter prihodnje stroške.

Namesto dvotarifnega sistema se že čez nekaj mesecev uvaja pettarifni, tarifne postavke pa se bodo razlikovale glede na posamezen časovni blok in teh bo pet. Strošek omrežja v posameznem bloku bo odvisen od obremenjenosti omrežja – takrat, ko bo najbolj obremenjeno bodo stroški najvišji in obratno.

Kako bo to izgledalo v praksi?

Kot rečeno, bomo imeli 5 časovnih blokov, 2 sezoni in 2 vrsti dnevov. Časovni bloki ob delavnikih bodo usklajeni z zdajšnjo višjo in nižjo tarifo, najdražji časovni blok pa ne bo nikoli nastopil ob dela prostih dnevih. Najdražji je časovni blok  1, ki se pojavlja v najvišji sezoni, najcenejša uporaba omrežja pa bo v časovnem bloku 5, ki se bo pojavil samo v nižji sezoni.

Pod višjo sezono spadajo meseci november, december, januar in februar, vsi ostali meseci pa so tretirani kot nižja sezona. Za lažje razumevanje si oglejte spodnjo tabelo, ki nazorno prikazuje časovne bloke, sezone in vrste dnevov.

5 tarifni sistem obračunavanja električne energije

Dogovorjena in presežena obračunska moč

Dogovorjena obračunska moč bo podlaga za obračun omrežnine v posameznem časovnem bloku. Če je le-ta bila do sedaj odvisna od načina priključitve na omrežje (enofazni ali trifazni) in nazivne jakosti omejevalca toka, bo sedaj dogovorjeno obračunsko moč vnaprej določil elektro operater. Ta bo temeljila na podlagi odjemalčevega dejanskega profila porabe kar pomeni, da bo odjemalec lahko sam vplival na višino omrežnine.

»Distribucijski operater bo ugotavljal ali dosežena moč presega dogovorjeno. V primeru, da bo prišlo do preseganja, bo porabnik plačal za vsak 15-minutni presežek dodaten znesek, določen po aktualni tarifni postavki za moč za časovni blok, v katerem je prekoračitev nastala ob upoštevanju uporabniške skupine in faktorja utežitve. Če bo teh presežkov malo, bodo verjetno koristi zmanjšanja dogovorjene obračunske moči kljub vsemu večje od stroškov plačila presežne moči” dodajajo na Agenciji.

Na Agenciji pojasnjujejo tudi, da je za gospodinjstva in male poslovne odjemalce predvideno dveletno prehodno obdobje kar pomeni, da se dve leti po začetku uporabe novega obračunskega akta ne bo obračunala presežna moč, bodo pa odjemalci na položnici obveščeni o prekoračitvi in stroških, ki bi nastali.

Ocenjujejo, da je to dovolj časa, da porabniki spoznajo možnosti prilagajanja dogovorjene moči ter na tak način neposredno vplivajo na višino stroška za omrežnino. Po poteku tega prehodnega obdobja pa se bo presežna moč začela obračunavati.

Iz spodnje tabele je razvidno, kakšne so cene za omrežnino za priključno moč in za porabljeno energijo glede na časovne bloke. Izstopa 1. blok, ki bo veljal od novembra do vključno februarja, na delovni dan med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro.

Časovni blokOmrežnina za priključno moč (€/kW)Omrežnina za porabljeno energijo (€/kW)
13,613240,01958
20,882400,01844
30,191370,01837
40,012160,01838
500,01847

Tabela: cene za omrežnino za priključno moč in za porabljeno energijo glede na nove časovne bloke.

Ni vam treba plačevati več!

Morebitnim podražitvam se je mogoče izogniti s sončno elektrarno in baterijskim hranilnikom. Na tak način boste lahko električno energijo takrat, ko bo najdražja, porabljali iz svojega hranilnika, če je boste proizvedli več kot porabili pa jo boste preprosto lahko shranili v hranilnik in je ne bo potrebno jemati iz omrežja.

Baterijski hranilniki električne energije so inovativna tehnologija, ki omogoča shranjevanje presežka električne energije, ki je proizvedena s pomočjo lastnih obnovljivih virov energije, za kasnejšo uporabo. A vendar ne služijo zgolj shranjevanju viškov proizvedene energije, temveč tudi rezervnemu napajanju gospodinjstva v primeru izpadov v omrežju.

Postajajo sestavni del pri optimizaciji porabe električne energije in njenem upravljanju v hiši. Prav tako lahko z baterijskim hranilnikom nadgradimo obstoječo sončno elektrarno, ne da bi pri tem dodatno obremenili energetsko omrežje.

Sicer pa baterijski hranilnik ni koristen le pri shranjevanju in kasnejši uporabi električne energije, temveč tudi pri nižanju konične moči električnega priključka, kar vpliva na omrežnino oziroma obračunsko moč.